Ny bruker

Registrer brukernavn og passord
 
Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut (*)

Brukernavn:

 *

Velg et sterkt passord, Med minst 8 tegn og en kombinasjon av store og små bokstaver samt to sifre:  *
Gjenta passord:  *

Personverngaranti
 
Personverngaranti for Storebrand

De opplysninger som du oppgir i din søknad og CV blir kun lagret i vår database for at vi skal kunne vurdere ditt kandidatur i våre rekrutteringsprosesser. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for Storebrand ASA. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg, forutsatt at vi ikke er forpliktet etter den til enhver tid gjeldende lovgivning til å arkivere eller oppbevare opplysningene.

Finansnæringen forvalter store verdier på vegne av samfunnet. Næringen er som sådan meget sikkerhetsbevisst og det rettes et fokus på personlig integritet, etikk og moral.
Som en del av finansbransjen er Storebrand opptatt av at våre ansatte har høy personlig integritet og etisk atferd. Som en konsekvens av dette vil det under ansettelsesprosessen kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk tilpasset stillingens karakter.

Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Du kan på forespørsel til HR-senteret i Storebrand ASA be om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg og hva slags behandling disse undergis. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet. Dersom du har opprettet brukerkonto hos oss i denne rekrutteringsløsningen, kan du også selv slette eller endre dine registrerte opplysninger gjennom pålogging med ditt brukernavn og passord. Storebrand ASA er ansvarlig for behandling av personopplysninger i selskapet, og har forretningsadresse Prof. Kohts vei 9, Pb 500, 1327 Lysaker.

I forbindelse med søknadsprosessen benytter Storebrand ASA de rekrutteringsløsninger som tilbys av Lumesse. Dette selskapet vil kun ha tilgang til dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å tilby oss rekrutteringsløsningen, herunder blant annet for å tilby brukerstøtte og for lagre opplysningene på sin server.

HR-direktøren hos Storebrand ASA er overordnet ansvarlig for all rekruttering i vår virksomhet. Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser kan du kontakte oss på e-post HR@storebrand.no.

Vi gjør oppmerksom på at mye av kommunikasjonen i rekrutteringsprosessen skjer via e-post, og at alle jobbsøkere må akseptere vår personverngaranti for å kunne sende inn sin søknad eller registrere en brukerkonto i vår rekrutteringsløsning.

  Jeg aksepterer herved personvernbetingelsene *